Tagged 23 Tahun Kenduri Cinta

Logo 23 Tahun Kenduri Cinta

Kenduri Cinta telah memasuki dekade ketiga. Hingga usianya saat ini, tak pernah ada kata berhenti untuk menebarkan sifat Memayu Hayuning Cinta di tengah jamaah yang juga senantiasa istiqomah bersama, dengan harapan akan selalu muncul pendaran-pendaran cahaya cinta melalui jamaah kepada lingkungan sekitar mereka. Sehingga nilai-nilai kebaikan yang selama ini lahir di Maiyah dapat terus memantul dan semakin meluas kepada semua manusia dan alam semesta.