Tagged tadabbur

Mengapa Tadabur? Mengapa Esai?

Bila Anda seorang Petani, yang mungkin tidak memiliki keahlian ilmiah teoritis akademis sebagaimana seorang ahli botani, pandangan anda pada padi mungkin sangat sederhana sebatas pada “Padi adalah sumber penghidupan” maka dari itu Anda akan berada pada kesungguhan hati menanam dan merawat padi dalam pengharapan dan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa.